Förbud mot infart med fordonFörbud mot infart med fordon

C1. Förbud mot infart med fordon

Dessa skyltar förbjuder infart med alla typer av fordon. De finns normalt på enkelriktade vägar eller på olika former av vägar där trafiken enbart får gå i en riktning. De sätts då upp där enkelriktningen slutar och kan då åtföljas av anvisningsmärke för enkelriktad trafik där enkelriktningen börjar. Infartsförbud kan även förekomma på en väg som inte är enkelriktad om infart vid en viss plats på vägen inte är olämplig. Avfarter från motorvägar har ofta denna skylt för att motverka att någon av misstag skulle köra på en motorväg i fel riktning.
Båda finns med i FN:s konvention, och den vänstra används i de flesta länder i Europa. Skylten brukar vara vit och röd eller gul och röd. Även USA använder en liknande skylt trots att man inte följer konventionen (snarare har Europa följt USA för denna skylt). Varianten till höger med en överstruken pil rakt fram, används bara utanför Europa plus i Irland.Läs hela vägmärkesförordningen

Teoriportalen

iKörkort

Gratisteori

Körkortonline

Körkortet

Gratis körkortsteori

Gratis körkortsfrågor

Gratis teori

Gratis teorifrågor

öva på teoriprov för körkort

Körkortsportalen

Trafikverket

Körkortskolan

Trafiktestet

Bonniers Trafikskola Online

Enkel och lättförståelig körkortsteori som tar upp det viktigaste inför teoriprovet.

Körkortsfrågor online. Körkortsteori från 2016 med över 2 000 teorifrågor. Allt du behöver för att ta körkort - Testa gratis!

vägmärken

körkortstest

teorifrågor

teoriprov

gratis teoriprov

Gratis Teoriprov för B-Körkort

Körkortskalkylatorn

Meddelande
Du måste logga in för att ta del av denna del.