Begränsad fordonshöjdBegränsad fordonshöjd

C17. Begränsad fordonshöjd

Denna skylt talar om vad som är den maximala höjden för ett fordon för att passera, i detta fall 3,5 meter. Den brukar finnas på platser med begränsad fordonshöjd och där en del högre fordon kan överskrida detta mått. I Sverige innebär detta att alla passager som är 4,5 meter eller lägre skyltas med den aktuella höjden, det är dock tillåtet att framföra fordon högre än 4,5 meter i Sverige, det är då förarens ansvar att hitta lämplig färdväg. I många andra europeiska länder 4,0 m, detta innebär oftast att det i dessa länder är förbjudet att framföra fordon vars höjd överskrider detta mått. Kännbara bötesbelopp brukar bli följden av brott mot denna regel. Detta brukar inte skyltas. Numera är alla riks- och europavägar åtminstone i Sverige passerbara med 4,5 m höjd. I Tyskland gäller ofta 4,0 m. Norge har 4,5 m men det finns även europavägar med lägre höjd ned till 4,0 m, till exempel i tunnlar, ibland utan förbifart. Den som kör ett fordon över 4,0 m måste känna till eller kontrollera det i förväg.
Skylten är med i FN:s vägmärkeskonvention. Irland har snedstreck på denna skylt, som dock gör uppehåll för siffrorna. Storbritannien och Irland anger både metriska och engelska enheter ovanför varandra. Grekland och Ryssland har sina alfabet såsom för "Begränsad fordonsbredd".Läs hela vägmärkesförordningen

Teoriportalen

iKörkort

Gratisteori

Körkortonline

Körkortet

Gratis körkortsteori

Gratis körkortsfrågor

Gratis teori

Gratis teorifrågor

öva på teoriprov för körkort

Körkortsportalen

Trafikverket

Körkortskolan

Trafiktestet

Bonniers Trafikskola Online

Enkel och lättförståelig körkortsteori som tar upp det viktigaste inför teoriprovet.

Körkortsfrågor online. Körkortsteori från 2016 med över 2 000 teorifrågor. Allt du behöver för att ta körkort - Testa gratis!

vägmärken

körkortstest

teorifrågor

teoriprov

gratis teoriprov

Gratis Teoriprov för B-Körkort

Körkortskalkylatorn

Meddelande
Du måste logga in för att ta del av denna del.