HastighetsbegränsningHastighetsbegränsning

C31. Hastighetsbegränsning

I alla länder i världen används hastighetsbegränsningar, även om fri fart förekommer på vissa vägar i ett fåtal länder. I artikeln Motorväg finns en lista på hastighetsbegränsningar på motorvägar i Europa, och för alla vägar i artikeln Hastighetsbegränsning.


I hela Europa och många andra länder används en rund förbudsskylt med röd rand och svarta siffror, som finns i FN:s konvention. De är oftast vita såsom övriga förbudsskyltar och gula i några länder, bland annat Sverige. Några länder såsom Frankrike, Norge, Spanien har gul bakgrund vid vägarbeten och vit annars.


Skyltarna som visas här är svenska men skyltarna uppfyller europeisk standard och ser likadana ut i hela Europa, utöver bakgrundsfärgen.


Utanför Europa kan de se helt annorlunda ut, som t.ex. i USA och Kanada som har fyrkantiga vita skyltar med text "Speed limit 55" och liknande och som inte har några som helst likheter med europeiska skyltar. I USA anges inte att hastigheten är i mph. I Kanada är enheten km/h och detta framgår på skyltarna. Australien och Kanada har haft km/h i åtskilliga år. Skyltar i Australien har en rund röd ring som i Europa, men det är vanligt att de är fyrkantiga ändå och skiljer sig därmed från europeiska skyltar.


Enheten för hastighetsbegränsning är oftast km/h, men mph (miles/h) gäller i Storbritannien. Trots sin avvikande enhet är brittiska skyltar utformade efter europeiskt snitt och inget på skylten anger att enheten är mph istället för km/h. Irland gick över till km/h år 2005, och har "km/h" som text under siffrorna.[4]


I de flesta länder finns var 10:e km/h som möjlig begränsning. Vissa länder kan ha var 20:e km/h, eller var 10:e upp till en viss gräns såsom 80 och sedan var 20:e.


50 km/h är standardhastighet i tätbebyggt område. I många europeiska länder är det vanligt att ha en upplysningsskylt om tätbebyggt område i stället.


Det finns principer om bashastighet utanför tätbebyggt område, vilket varierar mellan 70 km/h och 100 km/h i olika länder, och innebär att denna hastighet gäller då inget annat är beslutat eller skyltat. Upplysningsskylt om slut på tätbebyggt område eller slut på motorväg innebär denna hastighet. Sverige har också bashastigheter (70 och 110), som gäller om inget beslutats, men man använder ordinarie skyltar för det.


Hastigheter mellan 110 km/h och 130 km/h gäller på de flesta motorvägar i Europa, vilket inte behöver skyltas om bashastighet tillämpas.


Skyltar med till exempel 5, 10, 15, 20 km/h som begränsning brukar sitta i industriområden, campingplatser och liknande privat mark. Dessa skyltar har inte stöd i svensk lagtext. De visar då företagets gräns som de anställda eller besökande ska följa.Läs hela vägmärkesförordningen

Teoriportalen

iKörkort

Gratisteori

Körkortonline

Körkortet

Gratis körkortsteori

Gratis körkortsfrågor

Gratis teori

Gratis teorifrågor

öva på teoriprov för körkort

Körkortsportalen

Trafikverket

Körkortskolan

Trafiktestet

Bonniers Trafikskola Online

Enkel och lättförståelig körkortsteori som tar upp det viktigaste inför teoriprovet.

Körkortsfrågor online. Körkortsteori från 2016 med över 2 000 teorifrågor. Allt du behöver för att ta körkort - Testa gratis!

vägmärken

körkortstest

teorifrågor

teoriprov

gratis teoriprov

Gratis Teoriprov för B-Körkort

Körkortskalkylatorn

Meddelande
Du måste logga in för att ta del av denna del.