Användaravtal

Läs nedanstående text noga. Genom att använda Teoriportalen.se samtycker du till följande villkor och regler.

Dessa villkor uppdaterades 2014-10-06 09:35.

Det åligger dig som medlem att hålla dig uppdaterad om eventuella förändringar i dessa villkor, se ovan datum för senaste uppdatering.

1. Inledning
Detta avtal gäller mellan användaren och Teoriportalen.se. Användaren intygar att all information som han/hon uppger om sig själv är korrekt.

2. Villkorsändringar
Teoriportalen.sekan ändra villkoren i detta avtal. Användaren bär ansvaret för att regelbundet granska villkoren. Om användaren fortsätter att använda tjänsten efter det datum då ändringar träder i kraft innebär det att hen godkänt ändringarna.

3. Användande av tjänsten
För att kunna använda Teoriportalen:s tjänst krävs ett användarnamn (e-postadress) och lösenord. Inloggningsinformation delas ut av Teoriportalen.se efter en lyckad registreringsprocess. Användaren ansvarar för att hålla inloggningsinformationen för sig själv. Användaren har fullt personligt ansvar för alla aktiviteter som utförs via hans/hennes konto. Användaren är förbjuden att försöka skaffa sig åtkomst till tjänster, konton och dylikt som han/hon ej har behörighet till. Överträdelse av dessa föreskrifter kan leda till polisanmälan och åtal.

4. Öppet köp och ångerrätt
Öppet köp och ångerrätt gäller inte då tjänsten aktiveras och görs tillgänglig omedelbart i samband med köp. Du har dock möjlighet att testa vår tjänst med vårt gratis körkortstest "DEMOTEST" innan du gör en betalning och köper ett fullt medlemskap.
Vill du läsa mer om varför ångerrätten inte gäller, vänligen vänd dig till Konsumentverket.

5. Reklam och länkar
Teoriportalen.se ansvarar ej för innehållet på länkade sidor och kan ej på något sätt hållas ansvarig för dessa. Användaren godkänner att Teoriportalen.se skickar ut nyhetsbrev till användaren tills han/hon skriftligen (via mail) informerar Teoriportalen.se om att han/hon inte vill mottaga fler mail, du kan även under "mitt konto" stänga av funktionen för att ta emot nyhetsbrev.

6. Hantering av dina uppgifter
Genom att acceptera avtalet godkänner du att Teoriportalen.se lagrar och använder dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till utomstående personer eller organisationer.

Genom att acceptera avtalet ger du också ditt medgivande till att dina betyg och omdömen blir synliga för andra besökare på webbplatsen och andra samverkande icke-kommersiella organisationer. Dina betyg och omdömen kan då komma att bli synliga på andra webbplatser eller i andra digitala tjänster som samverkande organisationer använder. Dina betyg och omdömen hanteras under en licens som kallas “Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige”. Till licensen finns tillägget att viss bearbetning får ske för att kunna presentera informationen på ett lämpligt sätt.

7. Friskrivning
Utöver vad som i övrigt framgår av villkoren gäller följande friskrivningar i förhållande till Teoriportalen.se’s ansvar. Teoriportalen.se svarar inte under några omständigheter för direkta eller indirekta skador orsakade av användandet av, eller oförmågan att använda, Teoriportalen.se och/eller dess material eller information. Teoriportalen.se ansvarar inte för fel och brister i informationen och/eller tjänsterna. Teoriportalen.se kan ej hållas ansvarig för avbrott, förlust av data, skada eller dylikt. Under inga omständigheter kan du som registrerad användare av tjänsten på något sätt göra Teoriportalen.se ansvarig för ekonomisk förlust som du åsamkats genom skada eller på annat sätt vid användande av tjänsten.

8. Brott mot villkoren
1. Om brott mot Villkoren görs utav Kunden, eller om Leverantören anser sig ha misstankar om brott mot Villkoren, har Leverantören rätt att utan meddelande frysa Kundens inloggnign. Detta innebär att Kunden ej längre har tillgång till Tjänsten. Leverantören är ej skyldig att ersätta någon ekonomisk förlust eller skada för Kunden i detta fall, och om Leverantören anser att lagbrott kan ha skett görs en polisanmälan.

9. Tvister
– Tvist rörande tolkning och eller tillämpning av dessa Villkor skall avgöras enligt svensk lag.
– Tvist skall avgöras av allmän domstol där Leverantören har sitt säte.

10. Tillägg
Leverantören, och eller Leverantörens licensgivare, innehar samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, till Tjänsten och däri ingående programvara, innefattande men inte begränsat till patent, upphovsrätt, mönsterskydd och varumärken. Inget i dessa Villkor skall tolkas som att ovan nämnda rättigheter, eller del därav, överförs till Kunden.

Teoriportalen

iKörkort

Gratisteori

Körkortonline

Körkortet

Gratis körkortsteori

Gratis körkortsfrågor

Gratis teori

Gratis teorifrågor

öva på teoriprov för körkort

Körkortsportalen

Trafikverket

Körkortskolan

Trafiktestet

Bonniers Trafikskola Online

Enkel och lättförståelig körkortsteori som tar upp det viktigaste inför teoriprovet.

Körkortsfrågor online. Körkortsteori från 2016 med över 2 000 teorifrågor. Allt du behöver för att ta körkort - Testa gratis!

vägmärken

körkortstest

teorifrågor

teoriprov

gratis teoriprov

Gratis Teoriprov för B-Körkort

Körkortskalkylatorn

Meddelande
Du måste logga in för att ta del av denna del.