Ecodriving


Sparsam körning innebär att du använder växelspak och gaspedal på ett medvetet sätt, så att du minskar din bränsleförbrukning och kör lugnare och säkrare.

Med sparsam körning kan du som privatbilist spara flera tusenlappar per år genom att till exempel köra med rätt lufttryck i däcken, hålla hastighetsgränserna och ta bort takräcke och takbox när de inte behövs. Yrkesförare kan spara tiotusentals kronor – och åkerier kan spara miljoner. Dessutom ger lägre bränsleförbrukning mindre mängder koldioxidutsläpp, och skonar därmed miljön från växthusgaser.

Att behärska ett sparsamt körsätt ingår från och med december 2007 i körkortsutbildningen och finns med vid utbildningen av privata handledare.

Tips på hur du kör sparsamt hittar du dels i våra informationsfoldrar (se under Informationsmaterial), dels i vår snabbkurs i sparsam körning.

Snabbkurs i sparsam körning
Med sparsam körning kan du minska din bränsleförbrukning med 4–10 procent (eller mer!).
En vanlig bilist kan spara 500–1 500 kronor eller mer varje år.

Sparsam körning innebär ett smidigare körsätt – inte ett långsammare. Du förlorar alltså ingen tid på att köra sparsamt. Grundtanken är att köra med framförhållning och undvika onödiga stopp.

Miljövänlig körning (ECO-driving)

Sparsam körning, miljö vänlig körning, ekonomisk körning eller Eco-driving är en körteknik som kan ge upptill 20 procent lägre bränsleförbrukning än de körsätt som de flesta har idag. Tekniken är fram tagen för att minska bilismens miljöpåverkan, men den medför samtidigt påtagligt lägre bränslekostnader och mindre slitage på bilen.

Optimalt varvtal

En relativ modern motor har högre verkningsgrad på lägre varvtal och därför ska man växla upp så tidigt som möjligt. En tumregel för en modern bil kan vara att försöka undvika 2000 varv per minut (RPM) och gasa inte mer än halv gas.

Acceleration kostar bränsle. Ju högre växel du kör på desto mindre bränsle drar bilen. Ett par billängder räcker för att växla upp från första till andra växeln. Växla från 2:an till 4:an eller 3:an till 5:an. På jämn väg kan de flesta bilar köras på 5:ans växel i 50 km/tim.

Tankeställare
Förbrukning ökar med cirka 20 % om du ökar hastigheten från 90 till 110 km/tim.
Sträckan Uppsala – Stockholm ligger på cirka 70 km.
Med en hastighet på 90 km/tim kommer du fram till Stockholm på cirka 46 minuter.
Med en hastighet på 110 km/tim kommer du fram till Stockholm på cirka 38 minuter, dvs. 8 minuter tidigare.
Men en hastighet på 90 km/tim kostar dig 65 kr i bränsle medan en hastighet på 110 km/h kostar dig 78 kr i bränsle. Det är skillnad på hela 26 kr tur och retur. En person som kör sträckan tur och retur dagligen, kan spara ihop hela 5 800 kr på ett år! (Förmodligen lite till med tanke på mindre slitage på bilen.)

Motorbromsa

Att bromsa är alltid slöseri med energi. Använd därför motorbroms så mycket som möjligt. Genom motorbromsning kan du hålla bränsleförbrukningen helt avstängd. Planera körningen och sänk farten genom att släppa gasen i tid, kom ihåg att släppa gasen helt. Växla därefter ner strax innan motorvarvtalet överstiger 1300 varav per minut. Hela poängen med att motorbromsa är att du kan stänga av bränsletillförseln helt medan du sänker farten.

Var dock försiktigt det är mycket lätt att bli fartblind i denna situation eftersom när du släpper gasen går motorljudet ner vilket i sin tur kan leda till att man tror att man kör saktare än vad man egentligen gör. Därför ha alltid som varna att kolla ner en extra gång på hastighetsmätaren så att du ser vilken hastighet du verkligen har.

Motorvärmare

Varje kallstart av bilen innebär ökad bränsleförbrukning, ökade avgasutsläpp och ökad slitage. Med motorvärmare kan du spara upp till en deciliter bränsle vid varje körning och under en resa på sex km kan du minska utsläppen ända upp till 80 % om du använt dig av en motorvärmare. Ha heller inte motorvärmare inkopplad längre än den rekommenderade tiden, det innebär bara onödigt energislöseri.

När ska jag koppla in motorvärmaren?
Koppla in motorvärmaren 1 timme och 30 minuter om temperaturen är under -15°.
Koppla in motorvärmaren 1 timme och 20 minuter om temperaturen är upp till -10°.
Koppla in motorvärmaren 1 timme och 10 minuter om temperaturen är upp till -5°.
Koppla in motorvärmaren 1 om temperaturen är upp till 0°.
Koppla in motorvärmaren 45 minuter om temperaturen är upp till +5°.
Koppla in motorvärmaren 20 minuter om temperaturen är upp till +10°.
Använd helst en timer, det brukar sitta en analog eller en digital timer på de flesta motorvärmare. Vissa timer ställer in dessa tider automatiskt beroende på den rådande temperaturen.

Regelbunden bilservice

Om du är en smart bilägare vet du förstås att regelbunden bilservice förlänger din bils livslängd, ger dig problemfritt biläggande och minskar bränsleförbrukningen upptill 10 %. Serva bilen enligt instruktionsboken och försök hålla serviceintervallen. En bra tumregel kan vara att kontrollera bilen inför vintern och sommaren eller innan du ger dig ut på semestervägarna.
Det är ingen idé att spara in några tusenlappar på service, både forskning och statistik har visat att det blir i slutändan betydlig dyrare att underhålla en bil där regelbunden service inte sker.

Däcktrycket

Ringtrycket kan minska bränsleförbrukningen med mer än 5 % samtidigt som däcken håller betydligt längre och bilens köregenskaper förbättras. Vi rekommenderar att man kontrollerar ringtrycket vid varannan tankning. Fyll gärna på med 10-15% över det rekommenderade ringtrycket.

Takbox och takräcke

Att köra runt med takbox och takräcke skapar onödigt luftmotstånd. Ju tyngre och större takboxen är desto mer ökar bränsleförbrukningen.


Sparsam körning i nio steg

1. Kör med framförhållning – undvik stopp
Om du vill spara bränsle är det viktigt att du gör så få stopp som möjligt, och att du håller en jämn hastighet. Försök att se vad som händer i trafikmiljön så långt fram som möjligt. Här följer några tips:

  • Håll avståndet till bilen framför. Då påverkas du inte av ryckigheter i en kö.
  • Sakta in i tid när du närmar dig en vägkorsning där det står bilar och väntar, så kanske du kan slippa stanna.
  • Anpassa farten till övrig trafik när du ska in i en cirkulationsplats, så att du om möjligt kan undvika att stanna.
  • Utnyttja flera körfält för att hålla en jämn fart, men undvik slalomkörning.
  • Anpassa farten inför trafiksignaler så att du om möjligt slipper stanna - Motorbromsa när du anpassar din hastighet före korsningar, cirkulationsplatser och trafiksignaler.
  • Du kan också vinna mycket på att planera din färdväg och tidpunkt för resan. Undvik att välja en väg med många stopp, utan välj hellre en väg som är något längre men har färre stopp. Undvik rusningstrafik om du kan.

2. Växla upp tidigt och kör på så hög växel som möjligt
Kör på högsta möjliga växel. På en jämn väg kan du köra de flesta bilar på femman i 50 km/tim. Växla från tvåan till fyran eller från trean till femman. Om vägen sluttar nedför kan du växla direkt från tvåan till femman. Ju högre växel du lägger i, desto mindre bränsle drar bilen.

Acceleration kostar bränsle och därför är det viktigt att fortast möjligt komma upp till marschfart och hög växel.

Det är dock viktigt att inte överskrida 3 000 varv per minut, och du ska inte gasa med mer än halv gas. Annars riskerar du att sätta katalysatorn ur funktion. Då ökar utsläppen av hälso- och miljöfarliga ämnen såsom kolväten och kväveoxider.

3. Kör med jämnt gaspådrag och håll hastighetsgränserna
Med ett jämnt gaspådrag sparar du bränsle, eftersom det går åt mer bränsle när du förändrar din hastighet. Ju fortare du kör, desto mer ökar bränsleförbrukningen när du ökar hastigheten ytterligare. Sänk hastigheten och spara bränsle:

  • Om du sänker din hastighet från 110 till 100 km/tim minskar du bränsleförbrukningen med 10 procent.
  • Om du sänker din hastighet från 100 till 90 km/tim minskar du bränsleförbrukningen med ytterligare 10 procent.

Du förlorar relativt lite tid på att köra långsammare. En resa på 10 mil i 110 km/tim tar 55 minuter, medan samma resa i 90 km/tim tar 67 minuter. Att hålla 110 km/tim i 10 mil går i praktiken bara att göra på en lågtrafikerad motorväg.

En lägre hastighet ger inte bara en bättre bränsleekonomi, utan också mindre slitage av däck och lägre buller.

4. Motorbromsa
Att bromsa är alltid slöseri med energi. Poängen med att motorbromsa är att du kan stänga av bränsletillförseln helt medan du sänker farten. Att bromsa mindre med foten sparar bränsle, men använd också fotbromsen då och då – den behöver motioneras för att hållas i trim. Du kan göra en hastig inbromsning för att motionera bromsarna, men se till att du inte stör andra trafikanter eller riskerar säkerheten. Ett lätt tryck på bromsen innan du parkerar bilen är också ett sätt att hålla bromsarna vid liv.

Om du släpper gasen helt när motorvarvtalet ligger över 1 500–1 600 varv per minut tillförs inte längre något bränsle alls till motorn. När varvtalet sedan sjunkit till 1 200–1 300 varv per minut börjar motorn förbruka bränsle igen. Växla därför ner strax innan du når 1 200–1 300 varv för att behålla nollförbrukningen. Denna nerväxling kan du få upprepa.

När du släpper gasen går motorljudet ner. Du kan lätt få en känsla av att det plötsligt börjar gå väldigt långsamt. Titta på hastighetsmätaren så att du ser vilken hastighet du verkligen har.

5. Kör inte på tomgång
Avgaserna är som giftigast när motorn är nystartad. Därför ska du undvika tomgång så mycket som möjligt, speciellt när bilen är kall. Behöver du skrapa rutorna så gör det innan du startar bilen. Riktigt varm blir bilen först när du börjat köra. Backa in bilen när den är varm så att du kan köra ut framåt när den är kall. Det minskar bränsleförbrukningen.

När bilen är kall kan katalysatorn inte ta hand om alla de partiklar och cancerframkallande ämnen som avgassystemet släpper ut.

Se till att det inte finns barn i närheten av bilar som trots allt står på tomgång. Barnen är känsligare, och eftersom de är kortare kommer de också närmare avgaserna.

6. Rulla i medlut, håll jämnt gaspådrag i motlut
Undvik att accelerera i uppförsbacke och försök i stället att utnyttja farten från föregående nedförsbacke. I nedförsbacke kan du släppa gasen om backen är tillräckligt brant. Kom då ihåg att släppa gasen helt för att bränsleförbrukningen ska gå ner till noll.

Om det kommer en uppförsbacke efter en nerförsbacke kan du utnyttja den högre hastigheten från nerförsbacken, genom att ligga på en hög växel i uppförsbacken. Det spar bränsle. Accelerera inte i uppförsbacken utan håll ett jämnt pedaltryck så spar du mest.

7. Använd motorvärmare
Varje gång du kallstarter bilen ökar både bränsleförbrukningen och avgasutsläppen. Med motorvärmare kan du spara upp till 1 dl bränsle varje gång du kör. Utsläppen under en resa på 6 km minskar med 50–80 procent om du har använt motorvärmare.

Ha inte motorvärmaren inkopplad längre än den rekommenderade tiden. Det innebär bara onödig energiförbrukning.

8. Serva bilen regelbundet
Om du fyller däcket 10–15 procent över det rekommenderade däcktrycket minskar rullmotståndet utan att du äventyrar trafiksäkerheten. Rätt däcktryck (se bilens instruktionsbok) kan minska bränsleförbrukningen med 3–5 procent. Dessutom håller däcken betydligt längre och bilens köregenskaper blir bättre. Om du däremot bara har 70 procents tryck i däcken kan däcken slitas ut dubbelt så fort. För lågt däcktryck innebär också att trafiksäkerheten försämras.

Regelbunden service av motorn kan minska bränsleförbrukningen med 5–10 procent. Håll motorn ren, eftersom salt- och smutsavlagringar kan orsaka överslag i tändsystemet. Ett överslag i tändsystemet kan bland annat förstöra katalysatorn.

Serva bilen enligt instruktionsboken och byt oljor och filter. Ett gammalt igentäppt filter kan göra att bilen drar onödigt mycket bränsle. Kör du mycket på grusvägar kan du behöva byta luftfiltret oftare än annars.

9. Ta bort takbox och annat som ökar bilens rullmotstånd
Takbox och takräcke skapar onödigt luftmotstånd och bilen rullar trögare. En takbox kan öka bränsleförbrukningen med mer än 1 dl per mil. Ju tyngre bilen är, desto mer bränsle drar den. Det kan därför vara en bra idé att plocka ur onödiga saker ur bagageutrymmet.

Slutsats

Med hjälp av dessa få tips kan du under vintertid skära ner bränsleförbrukningen med hela 95 % där körningen sker under 5-6 km, vilket de flesta av våra bilresor gör och därmed också spara 95 % av bränslekostnaderna.

 

Källhänvisning

STR Service (2014). Körkortsboken. 25 upplagan. STR: Landskrona.

STR Service (2013). Du och jag i trafiken. 31 upplagan. STR: Landskrona.

Kristiansson, L. & Åhsblom, Å. (2009). Teoriboken. Upplaga 13. Liber: Stockholm

Teoriportalen

iKörkort

Gratisteori

Körkortonline

Körkortet

Gratis körkortsteori

Gratis körkortsfrågor

Gratis teori

Gratis teorifrågor

öva på teoriprov för körkort

Körkortsportalen

Trafikverket

Körkortskolan

Trafiktestet

Bonniers Trafikskola Online

Enkel och lättförståelig körkortsteori som tar upp det viktigaste inför teoriprovet.

Körkortsfrågor online. Körkortsteori från 2016 med över 2 000 teorifrågor. Allt du behöver för att ta körkort - Testa gratis!

vägmärken

körkortstest

teorifrågor

teoriprov

gratis teoriprov

Gratis Teoriprov för B-Körkort

Körkortskalkylatorn

Meddelande
Du måste logga in för att ta del av denna del.