Grundregel


Trafikens grundregel handlar egentligen inte om regler utan mer om ditt sätt att bete dig i trafiken. Alla trafikregler som finns är för att öka säkerheten och alla grundregler är för att du som förare inte ska ta några onödiga risker. Dessa regler gäller både på vägen och i terrängen. 

När du kör defensiv körning kör du efter trafikens grundregler. Dessa regler innebär att du ska köra med omsorg och varsamhet. Du ska visa extra hänsyn mot äldre, barn och funktionshindrade. Du får inte störa eller hindra i onödan och måste visa hänsyn mot alla vid vägen.
Kör du ute i terrängen gäller också att du inte stör djuren i onödan eller förstör mark och växtligheten.

Dessa grundregler kretsar kring vad du och andra trafikanter är skyldig att tänka över, på väg som i terräng, och bör alltid finnas i bakhuvudet hos varje förare.


Här kan du jämföra två olika perspektiv till en och samma trafiksituation, där högerregel gäller:
”Jag har företräde, eftersom jag kommer från höger.”
”Den andra trafikanten är skyldig att lämna mig företräde, eftersom jag kommer från höger.”

Det första tankesättet följer inte grundregeln och bör därför undvikas. Det är på det andra tankesättet du ska tänka. Det är trafiksäkert samt att du följer trafikens grundregler.

Defensiv körning

Defensiv körning handlar om att du planerar din körning, är väl medveten om riskerna i olika trafiksituationer och kör på ett tydligt sätt med goda säkerhetsmarginaler. Du får även räkna med misstagen som kan begås av andra trafikanter. Du ska iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna, vilket är nödvändigt för att trafikolyckor ska kunna undvikas. Kör du defensivt kör du förmodligen också med stor sannolikt miljövänligt.Källhänvisning
SMB Bilverkstad AB. Bilservice (2014-12-15).

STR Service (2014). Körkortsboken. 25 upplagan. STR: Landskrona.

STR Service (2013). Du och jag i trafiken. 31 upplagan. STR: Landskrona.

Kristiansson, L. & Åhsblom, Å. (2009). Teoriboken. Upplaga 13. Liber: Stockholm

Teoriportalen

iKörkort

Gratisteori

Körkortonline

Körkortet

Gratis körkortsteori

Gratis körkortsfrågor

Gratis teori

Gratis teorifrågor

öva på teoriprov för körkort

Körkortsportalen

Trafikverket

Körkortskolan

Trafiktestet

Bonniers Trafikskola Online

Enkel och lättförståelig körkortsteori som tar upp det viktigaste inför teoriprovet.

Körkortsfrågor online. Körkortsteori från 2016 med över 2 000 teorifrågor. Allt du behöver för att ta körkort - Testa gratis!

vägmärken

körkortstest

teorifrågor

teoriprov

gratis teoriprov

Gratis Teoriprov för B-Körkort

Körkortskalkylatorn

Meddelande
Du måste logga in för att ta del av denna del.