Grupptryck


När vi är tillsammans med andra människor händer det ibland att vi inte reagerar som vanligt. Vi gör saker som vi inte skulle ha gjort om vi varit ensamma. På något sätt betyder andras närvaro och åsikter mycket för vårt uppträdande. Att vara den som kör när man har kompisar i bilen kan ställa högre krav på en än när man är ensam.

Som bilförare gäller det att vara uppmärksam på sina reaktioner. Påverkas min körning på något sätt av kompisarnas närvaro? Vill jag imponera på dem? Känner jag mig osäker och är jag rädd att göra något fel som får dem att retas med mig?

Gruppens påverkan kan vara ytterst negativ och påverka föraren till oöverlagda handlingar. Man brukar tala om grupptryck. Med det menas ett slags kraft som påverkar en persons känslor och förändrar hans/hennes uppfattning så att den passar gruppens åsikter eller önskemål.

Nu behöver detta inte automatiskt vara negativt. Grupptrycket kan verka även i positiv riktning. Om gruppen har sunda värderingar och ger uttryck åt dessa på ett hänsynsfullt men bestämt sätt, kan en individ på "villovägar" ändra sitt beteende till det bättre.

Detta gäller naturligtvis både föraren och passageraren. Somliga personer faller lättare undan rör grupptryck än andra. Dessa personer blir lätt förvirrade under stress. De är oftast väldigt osäkra på sig själva, har dåligt självförtroende och dålig självkännedom samt hög försvarsinställning; vanemässigt skyller de ifrån sig. De är rädda för att "göra bort sig". Hellre följer de gruppens mönster.Källhänvisning

STR Service (2014). Körkortsboken. 25 upplagan. STR: Landskrona.

STR Service (2013). Du och jag i trafiken. 31 upplagan. STR: Landskrona.

Kristiansson, L. & Åhsblom, Å. (2009). Teoriboken. Upplaga 13. Liber: Stockholm

Teoriportalen

iKörkort

Gratisteori

Körkortonline

Körkortet

Gratis körkortsteori

Gratis körkortsfrågor

Gratis teori

Gratis teorifrågor

öva på teoriprov för körkort

Körkortsportalen

Trafikverket

Körkortskolan

Trafiktestet

Bonniers Trafikskola Online

Enkel och lättförståelig körkortsteori som tar upp det viktigaste inför teoriprovet.

Körkortsfrågor online. Körkortsteori från 2016 med över 2 000 teorifrågor. Allt du behöver för att ta körkort - Testa gratis!

vägmärken

körkortstest

teorifrågor

teoriprov

gratis teoriprov

Gratis Teoriprov för B-Körkort

Körkortskalkylatorn

Meddelande
Du måste logga in för att ta del av denna del.