Inlärning


Det finns fem olika typer av inlärningsmetodik. Här nedan nämner vi dessa typer.

Djupinlärning

Djupinriktad lärande innebär ett aktivt lärande, sätta saker i sitt sammanhang och sträva efter att förstå. Koppla ihop nya kunskaper med det du redan kan. Djupinlärning leder till att du minns mer.

Ytinlärning (Ska undvikas!!)

Ytinlärning är den direkta motsatsen till djupinlärning, det innebär att du endast läser för att klara teoriprovet. Ytinlärd kunskap glöms lätt bort vilket kan vara förenat med livsfara vid en eventuell paniksituation.

Exempel på ytinlärning – Du kommer ihåg vilka vägmärken som finns och vad de heter, men inte varför de är uppsatta där de är och hur dessa ska tolkas.

Överinlärning

Överinlärning är när du har övat tillräckligt mycket på något att det nu sker per automatik, det vill säga att det nu ”sitter i ryggmärgen”. Ett exempel på överinlärning är när du springer. Det vill säga, du tänker inte på att du ska lyfta det bakre benet när det främre benet har nuddat marken, och sedan växla benet. Just detta vill man uppnå med själva körningen, du ska inte behöva tänka på kopplingen, växlingen, mm.

Imitationsinlärning

Denna typ av inlärningsmetodik kan både ses som positivt och negativt. Det som händer vid imitationsinlärning är att du tar efter och lär dig av andras beteende. Det kan vara andra trafikanter, vänner eller ens föräldrar. Om man till exempel övningskör med sina föräldrar som har ett dåligt körsätt, kommer man omedvetet att lära in sig dessa ovanor – imitationsinlärning.

Sannolikhetsinlärning

Sannolikhetsinlärning innebär att du med hjälp av tidigare erfarenheter bedömer hur riskfyllda situationer är och anpassar ditt körsätt därefter. Detta inlärningsmetodiken också ses som både positivt och negativt.

Positiv sannolikhetsinlärning – Du är van att åka förbi en skymd kurva där det ofta kommer cyklar och är därför extra uppmärksam.

Negativ sannolikhetsinlärning – Du är van att åka förbi en skymd kurva där det sällan kommer cyklar och därför är du inte tillräcklig uppmärksam.Källhänvisning

STR Service (2014). Körkortsboken. 25 upplagan. STR: Landskrona.

STR Service (2013). Du och jag i trafiken. 31 upplagan. STR: Landskrona.

Kristiansson, L. & Åhsblom, Å. (2009). Teoriboken. Upplaga 13. Liber: Stockholm

Teoriportalen

iKörkort

Gratisteori

Körkortonline

Körkortet

Gratis körkortsteori

Gratis körkortsfrågor

Gratis teori

Gratis teorifrågor

öva på teoriprov för körkort

Körkortsportalen

Trafikverket

Körkortskolan

Trafiktestet

Bonniers Trafikskola Online

Enkel och lättförståelig körkortsteori som tar upp det viktigaste inför teoriprovet.

Körkortsfrågor online. Körkortsteori från 2016 med över 2 000 teorifrågor. Allt du behöver för att ta körkort - Testa gratis!

vägmärken

körkortstest

teorifrågor

teoriprov

gratis teoriprov

Gratis Teoriprov för B-Körkort

Körkortskalkylatorn

Meddelande
Du måste logga in för att ta del av denna del.